D. Zelenka – Requiem d moll
(ZWV 48)

koncert u příležitosti 340. výročí autorova narození

účinkují: Irena Troupová, Pavla Štěpničková, Ondřej Šmíd, Ivo Michl,
Collegium 419, Harmonia delectabilis
řídí: Lukáš Vendl

Svátek sv. Ludmily v bazilice sv. Jiří
Alberik Mazák (1609–1661) – Missa Brevis

18:00 | Svátek sv. Ludmily | mše svatá | hudba při liturgii |
bazilika sv. Jiří na Pražském hradě
Alberik Mazák (1609–1661) Missa Brevis (M222)

účinkujÍ

Pražští katedrální sólisté | varhany: Josef Kšica

19:00 | chorální nešpory ke sv. Ludmile podle středověkých rukopisů

účinkuje

Svatojiřská schola | řídí: Kateřina Duspivová

Henry Purcell (360 let) – Duchovní kantáty

10. 9. | 19:30 | koncert |
kostel sv. Bartoloměje, Bartolomějská 9a, Praha 1
Henry Purcell (360 let) kantáty
účinkují: Jaromír Nosek – bas, Collegium 419, Harmonia delectabilis
řídí:  Lukáš Vendl

Malý génius mezi VELIKÁNY
Grundmann Quartett (DE)

účinkují

Grundmann Quartett  (odkaz na stránky souboru)
Eduard Wesly – hoboj | Ulrike Titze – housle |
Bettina Ihrig – viola | Ulrike Becker – violoncello


program

Jiří Družecký (1745-1819)

George Druschetzky, současník Haydna a skladatel velké důležitosti pro náš ansámbl, jelikož zkomponoval devět skvělých hobojových kvartetů, použil písmena B-A-C-H jako tóny v části Andante hobojového kvartetu g-moll. Tuto poctu složil Druschetzky v roce 1807 v Budapešti.

Zpívané barokní procesí, pouť do Hájku
Ritornello a Michael Pospíšil

sraz u Litovické tvrze, Hostivice (bus 347)
8:30 | Pouť do Hájku na svátek Narození P. Marie.

Zpívané barokní procesí s Michaelem Pospíšilem a souborem Ritornello

Z Hostivice (Litovická tvrz, bus 347, zast. Hostivice, Staré Litovice) jde procesí necelé 4 km; příjemná vycházka pro rodiny s dětmi.

11:00 | Poutní mše sv. v klášteře v Hájku u Jenče,
hlavní františkánská pouť; za Černou Matkou Boží do nejstarší zachované lorety v Čechách v Hájku u Prahy.

Marcin Mielczewski – Missa super “O gloriosa Domina”

účinkují: Ritornello a Michael Pospíšil

Více na webu www.poutnicestahajek.cz