Dientzenhofer 330 let – Zelenka 340 let
Requiem za Kiliána Ignáce Dientzenhofera
v předvečer 330. výročí narození.
Celebruje Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský.

Pouť, výlet s prohlídkou a koncertem.
Poutní chrám Narození Panny Marie Nicov u Plánice

14:00 Koncert ke svátku Narození Panny Marie
Michna – Mariánská muzika,
A. Mazák – Cultus Harmonicus (1649),
H. I. Biber – Růžencové sonáty.
Housle: Lucie Sedláková – Hůlová

17:00 Zádušní mše za stavitele kostela
D. Zelenka – Requiem d-moll, ZWV 48
Účinkují: Irena Troupová, Pavla Štěpničková, Ondřej Šmíd, Ivo Michl, Collegium 419, Harmonia delectabilis, řídí Lukáš Vendl.

Podrobnosti zde.

Vícehlasé roráty rudolfínské Prahy
Jacob Handl-Gallus, Charles Luyton, Philipp de Monte, Orlando di Lasso a jejich čeští současníci

Martin Horyna je významný český muzikolog, který se věnuje zejména objevování a publikování naší renesanční tvorby. Je uměleckým vedoucím souboru Dyškanti, je autorem mnoha hudebních edic a tento program z doby císaře Rudolfa II. lze považovat za unikátní.

Koncert se uskuteční v krásném prostředí Vlašské kaple, která je běžně veřejnosti dlouhá desetiletí nepřístupná, přestože se nachází v samém srdci Prahy. Koncert je tak příležitostí navštívit kapli, která je vklíněna mezi kostel Nejsv. Salvátora a sv. Klimenta v pražském Klementinu (vstup z Klementina přes sakristii Nejsv. Salvátora).

Protože bude první adventní neděle, mohou zájemci vyslechnout od 20 hod. ještě české Nedělní roráty během bohoslužby u Nejsv. Slavátora.

14. 10. 2018 | sv. Petr na Popříčí, Praha
Girolamo Frescobaldi (1583-1643)
Sacrarum Modulationum
koncert k výročí autora již tuto neděli

Geniální varhaník baziliky sv. Petra v Římě Girolamo Frescobaldi se po 375ti letech (po své smrti) představí v kostele sv. Petra na Poříčí. Frescobaldi byl tak úžasný, že lidé chodili do baziliky sv. Petra jako na koncert právě kvůli jeho hudbě. Jeho skladby provede neméně úžasný varhaník, specialista na starou hudbu Lukáš Vendl. Zatímco Frecobaldiho varhanní a instrumentální díla jsou velice populární, jeho fenomenální vokální duchovní koncerty jsou téměř neznámé.

vstupné dobrovolné

Podrobnosti zde 

BACHOVY OZVĚNY
Grundmann Quartett (DE)

4. října 2018 zavítá do Prahy skupina německých umělců a představí vlivy J. S. Bacha na díla velkých mistrů v následujících staletích. Zazní díla Johanna Christiana Bacha (1735-1782), Jiřího Družeckého (1745-1819), Wolfganga Amadea Mozarta (1756-1791) a třeba Dmitrije Šostakoviče (1906-1975).

Koncert se koná v kostele Panny Marie pod řetězem, Praha 1. Podrobnosti zde.

Výlet za Santinim a cisterciácká hudba ve Žďáru.

Santini, Mazák – výlet Žďár

Tradiční výlet Svatováclavských slavností se koná 8. 9. 2018 ve spolupráci se spolkem Putování za Santinim. Letos zamíříme na festival Santiniho barokní slavnosti ve Žďáru n. S., kde se zúčastníme sobotního programu. Na večerním koncertě v bazilice bývalého cisterciáckého kláštera zazní hudba Alberika Mazáka, O. Cist. a dalších českýc autorů 17. stol.

Podrobnosti zde:  Akce: Santini a Cultus Harmonicus Žďár

Pianto della Madonna

Pláč Panny Marie pod křížem v dílech významných představitelů duchovní hudby 17. století: Adama Michny z Otradovic, Claudia Monteverdiho, Giovanni Felice Sancese ad. (obnovená premiéra)

V předvečer svátku Povýšení sv. kříže, po němž bezprostředně následuje svátek Panny Marie Bolestné se zaposloucháme do hudby s mariánskou tématikou, kterou doplní úvahami P. Michal F. Pometlo OFM.

Skladby Stabat Mater se hrají často a k různým příležitostem. Text o ukřižování: „Stála Matka litující u dřeva kříže plačící, když na něm pněl Kristus Pán,…“ (verze J. J. Ryba) nabízí např. možné provedení ve Svatém týdnu. Stabat Mater je však sekvence, která připadala právě na svátek Panny Marie Bolestné.


účinkují

Musica cum gaudio, sólisté | dir. Martin Šmíd

Geula
film, Izrael 2018, KVIFF cena ekumenické poroty

Péče o těžce nemocnou dceru je alfou a omegou života milujícího otce. Léčbu, která má dát dítěti novou naději na život, si však vdovec s malým příjmem může jen stěží dovolit. Nápad znovu začít koncertovat s rockovou kapelou z mládí muže oddaného víře náhle konfrontuje nejen s okolím, ale především s ním samým.