Popelka nazaretská v Kralovicích a v Praze

Provedení pásma veršů a hudby Popelka nazaretská 10. 9. během výletu do Mariánské Týnice a Plas se dočkalo mnoha příznivých ohlasů.

Program bude proveden také v Praze na Lhotce 11. 11. 2017.  Hluboce emocionální dílo, které populárně přibližuje život a poslání Krista v 50ti minutách nejširšímu publiku.  Vyzrálý přednes Rudolfa Kvíze nabízí strhující zážitek. Hudební doprovod zdůrazňuje přednášený text, ale pracuje také působivě s kontrastem, když např. proti tklivé melodii s textem „Dej Matko synu požehnání, jde do boje a jeho zbraní bude jen láska…“ znějí hrubé verše o zatčení a mučení Krista.

 

Napsat komentář