Výlet za Santinim a cisterciácká hudba ve Žďáru.

Santini, Mazák – výlet Žďár

Tradiční výlet Svatováclavských slavností se koná 8. 9. 2018 ve spolupráci se spolkem Putování za Santinim. Letos zamíříme na festival Santiniho barokní slavnosti ve Žďáru n. S., kde se zúčastníme sobotního programu. Na večerním koncertě v bazilice bývalého cisterciáckého kláštera zazní hudba Alberika Mazáka, O. Cist. a dalších českýc autorů 17. stol.

Podrobnosti zde:  Akce: Santini a Cultus Harmonicus Žďár

Napsat komentář