Pianto della Madonna

Pláč Panny Marie pod křížem v dílech významných představitelů duchovní hudby 17. století: Adama Michny z Otradovic, Claudia Monteverdiho, Giovanni Felice Sancese ad. (obnovená premiéra)

V předvečer svátku Povýšení sv. kříže, po němž bezprostředně následuje svátek Panny Marie Bolestné se zaposloucháme do hudby s mariánskou tématikou, kterou doplní úvahami P. Michal F. Pometlo OFM.

Skladby Stabat Mater se hrají často a k různým příležitostem. Text o ukřižování: „Stála Matka litující u dřeva kříže plačící, když na něm pněl Kristus Pán,…“ (verze J. J. Ryba) nabízí např. možné provedení ve Svatém týdnu. Stabat Mater je však sekvence, která připadala právě na svátek Panny Marie Bolestné.


účinkují

Musica cum gaudio, sólisté | dir. Martin Šmíd

Napsat komentář