Vícehlasé roráty rudolfínské Prahy
Jacob Handl-Gallus, Charles Luyton, Philipp de Monte, Orlando di Lasso a jejich čeští současníci

Martin Horyna je významný český muzikolog, který se věnuje zejména objevování a publikování naší renesanční tvorby. Je uměleckým vedoucím souboru Dyškanti, je autorem mnoha hudebních edic a tento program z doby císaře Rudolfa II. lze považovat za unikátní.

Koncert se uskuteční v krásném prostředí Vlašské kaple, která je běžně veřejnosti dlouhá desetiletí nepřístupná, přestože se nachází v samém srdci Prahy. Koncert je tak příležitostí navštívit kapli, která je vklíněna mezi kostel Nejsv. Salvátora a sv. Klimenta v pražském Klementinu (vstup z Klementina přes sakristii Nejsv. Salvátora).

Protože bude první adventní neděle, mohou zájemci vyslechnout od 20 hod. ještě české Nedělní roráty během bohoslužby u Nejsv. Slavátora.

Napsat komentář