Program

SVS_2020_PROGRAMPROGRAM
festivalu
Svatováclavské slavnosti

(2020)

Program ke stažení v tiskové podobě (PDF): Aktualizovaný PROGRAM

29. 8. | 9:00 | výlet | koncert | prohlídky |
Klatovy a poutní chrám Narození Panny Marie v Nicově u Plánice (300 let výročí posvěcení)
A. V. Michna (420 let) – Missa Sancti Wenceslai
výlet s prohlídkami a komentovanou procházkou po barokní stezce
15:00 | Mistři barokní Francie (duchovní koncerty – G. Nivers, J. B. Boismortier
16:00 | A. V. Michna – Svatováclavská mše
účinkují: Magdalena Hebbousová, Šárka Dohnalová – soprán, Daniela Javorčeková – alt, Ondřej Šmíd, Karel Procházka – tenor, Adam Born – bas, Harmonia delectabilis, řídí Lukáš Vendl.

16. 9. | 18:00 | Svátek sv. Ludmily | hudba při liturgii |
bazilika sv. Jiří na Pražském hradě
Nemeškali, roušku vzali
A. V. Michna (420 let) – Missa IV a písně O svaté Ludmile
mše svatá | účinkují: Pražští katedrální sólisté | varhany: Josef Kšica

19:00 | chorální nešpory ke sv. Ludmile podle středověkých rukopisů | účinkuje: Svatojiřská schola | řídí: Kateřina Duspivová

20. 9. | 11:00 | hudba při liturgii |
kostel sv. Ludmily, Náměstí Míru, Praha 2
V. A. Michna (420 let) – Missa Sancti Wenceslai
mše a písně k českým patronům (Svatoroční muzika) Adama Michny
účinkují: Magdalena Hebbousová, Šárka Dohnalová – soprán, Daniela Javorčeková – alt, Ondřej Šmíd, Karel Procházka – tenor, Adam Born – bas, Harmonia delectabilis, varhany, řídí Lukáš Vendl.

27. 9. | 20:00 | Mše ke sv. Václavu | hudba při liturgii |
kostel Nejsv. Salvátora, Klementinum, Praha
Ostříhej lid tvůj poddaný od morové rány
V. A. Michna (420 let) – Missa IV
mše a písně ke svatému Václavu (Svatoroční muzika) Adama Michny
účinkuje: VocArt | varhany: Eva Bublová

28. 9. | 18:00 | Svátek sv. Václava | hudba při liturgii |
mše sv. v katedrále sv. Víta, Pražský hrad
Mše ke sv. Václavu – Luboš Sluka – Missa
účinkují: Pražští katedrální sbor | varhany: Josef Kšica

17: 00 | slavnostní nešpory ke svátku sv. Václava

4. 10. | 11:30| Svátek sv. Františka | hudba při liturgii |
kostel Panny Marie Sněžné, Jungmannovo nám., Praha 1
Alberik Mazák O.Cist. Mše na slavnost sv. Františka
výběr duchovních koncertů ze sbírky Cultus Harmonicus II (1650, 370 let)
účinkuje: VocArt | varhany: Martin Šmíd

15. 10. | 19:00 | film | diskuse | ODLOŽENO na 11. 12.
Městská knihovna, velký sál, Mariánské nám. Praha 1
Skrytý život / A Hidden Life (jediné promítání v ČR)
USA, Velká Británie, Německo,  Terrence Malick, 2019, 177min., české titulky.
uvádí: Lukáš Jirsa  |  host: Erna Putz – teoložka, autorka nové knihy Sedlák proti Hitlerovi: Skrytý život Franze Jägerstättera, KNA 2020

17. 10. | 8:30 | výlet | pouť | koncert | přednášky | hudba při liturgii |
ODLOŽENO
klášter Plasy, klášter Mariánská Týnice, Mladotice, Kralovice
Pěší pouť po kostelích J. B. Santiniho
ve spolupráci s Ondřejem Kobzou, pražským kavárníkem.
účinkují: Michael Pospíšil, Ritornello, Vocart a další | průvodce:

21. 10. | 19:00 | film | diskuse | ZRUŠENO
Městská knihovna, velký sál, Mariánské nám. Praha 1
Strom života / The Tree of Life – prodloužená verze (jediné promítání v ČR)
USA,  Terrence Malick, 2011, 188 min., české titulky.
uvádí: Lukáš Jirsa | host: Petr Vacík SJ

25. 10. | 17:00 | koncert | ODLOŽENO
kostel sv. Petra na Poříčí, Praha
Francouzská moteta – André Campra (360 let)
koncert duchovních vokálních koncertů při příležitosti 360. výročí narození mistra francouzské královské kapely
účinkují: Šárka Dohnalová, Ondřej Šmíd – zpěv, Michala Roubalová,
Jakub Kydlíček – flétny, Mélusine Srovnal – viola da gamba, Lukáš Vendl – varhany

3. 11. | 18:00 |  koncert | ODLOŽENO
kostel sv. Bartoloměje, Bartolomějská 9a, Praha 1
Temná hodina
duchovní koncerty raně barokních mistrů: C. Monteverdi, H. Schütz, G. Frescobaldi
účinkují: Jakub Michl, Miroslav Kůzl, Veronika Vojířová, | varhany: Jan Hajič

11. 11. | 19:00 | koncert |
kostel Panny Marie Sněžné, Jungmannovo nám., Praha 1
Co zpívati budeš, to k srdci svému připusť
duchovní hudba pobělohorských Čech
účinkuje: Musica cum gaudio | řídí: Martin Šmíd

11. 11. | 19:00 | koncert soudobé hudby |
kostel sv. Ludmily, nám. Míru, Praha 2 
Červená, modrá – Fiala František
koncert soudobé hudby z díla vítěze skladatelské SDH 2019, Missa Brevis
účinkují: sólisté | řídí: František Fiala

20. 11. | 19:00 | koncert nové tvorby | vyhlášení soutěže |
kostel Panny Marie pod řetězem, Lázeňská, Praha 1
Přehlídka skladatelské soutěže SDH 
účinkují: Pražští katedrální sólisté | varhany, nastudování, řídí: Josef Kšica

26. 11. | 19:00 | film | diskuse |
Městská knihovna, velký sál, Mariánské nám. Praha 1
Krajina ve stínu
Česko, Bohdan Sláma, 2020, 135 min.
hrají: Magdaléna Borová, Stanislav Majer, Csongor Kassai, Barbora Poláková,
Pavel Nový, Petra Špalková a další
uvádí: Lukáš Jirsa | hosté: tvůrci filmu

29. 11. | 17:00 | koncert | mluvené slovo | premiéra |
kostel sv. Petra na Poříčí, Biskupská, Praha 1
Koncert na 1. adventní neděli
pásmo hudby Adama Michny a úvah o sv. svatých a o adventu
průvodní slovo: P. Lukáš Lipenský O.Cr. | účinkuje: VocArt | řídí: Ondřej Šmíd

6. 12. | 19:00 | poezie a hudba | koncert |
kostel sv. Františka z Assisi, Na Sádce 18, Praha 11 – Chodov
Popelka Nazaretská
Václav Renč | Vít Petrů | recitace: Rudolf Kvíz | hraje: Ztracená kapela a hosté

11. 12. | 19:00 | film | diskuse |
Městská knihovna, velký sál, Mariánské nám. Praha 1
Skrytý život / A Hidden Life (jediné promítání v ČR)
USA, Velká Británie, Německo,  Terrence Malick, 2019, 177min., české titulky.
uvádí: Lukáš Jirsa  |  host: Erna Putz – teoložka, autorka nové knihy Sedlák proti Hitlerovi: Skrytý život Franze Jägerstättera, KNA 2020

18. 12. | 7:00 | rorátní mše | hudba při liturgii | mimořádná akce festivalu
Střecha Lucerny, Praha
Nedělní roráty – Rorátník český (HK 1586c)
vzpomínková mše za Václava Havla
účinkuje: VocArt | řídí: Ondřej Šmíd | cembalo: Martin Šmíd

20. 12. | 20:00 | mše | hudba při liturgii |
kostel Nejsv. Salvátora, Klementinum, Praha
Nedělní roráty – Rorátník český (HK 1586c)
účinkuje: VocArt | řídí: Ondřej Šmíd | varhany: Robert Hugo