Program

Z programu festivalu na září vybíráme:

9. 9. Pouť do Hájku na svátek Narození P. Marie.

9:00 | Zpívané barokní procesí s Michalem Pospíšilem a souborem Ritornello

Z Hostivice (Litovická tvrz, bus 347, zast. Hostivice, Staré Litovice) jde procesí necelé 4 km; příjemná vycházka pro rodiny s dětmi.

11:15 | Poutní mše sv. v klášteře v Hájku u Jenče,
celebruje kardinál Dominik Duka, OP
hlavní františkánská pouť; za Černou Matkou Boží do nejstarší zachované lorety v Čechách v Hájku u Prahy.
Více na webu
www.poutnicestahajek.cz

10. 9. Santini, pouť do Mariánské Týnice a Popelka nazaretská.

Společenost pro duchovní hudbu zve na tradiční výlet v neděli 10. 9. 2017 v rámci festivalu Svatováclavské slavnosti. V roce jubilejního výročí Jana Blažeje Santiniho, geniálního českého architekta se na svátek Narození P. Marie vypravíme na pouť do Mariánské Týnice, Kralovic a Plas.

Program:

  • 8:00 | odjezd autobusu z Prahy (Metro Anděl, nádr. Na Knížecí, od hotelu Akcent)
  • 10:00 | poutní mše sv. v Mariánské Týnici, hudební doprovod z děl Adama Michny a Alberika Mazáka O.Cist., prohlídka kláštera
  • 12:30 | kaple Mladotice, prohlídka
  • 13:30 | oběd Kralovice
  • 15:00 | koncert Kralovice, kostel sv. Petra a Pavla

POPELKA NAZARETSKÁ

Text: Václav Renč
Hudba: Vít Petrů
Recitace: Rudolf Kvíz
Hraje: Ztracená kapela a její přátelé

Rozsáhlou báseň Popelka nazaretská, pohled na Kristův život očima Panny Marie, složil Václav Renč ve své paměti r. 1955 ve věznici Leopoldov, kde si díky komunistické zvůli odpykával spolu s dalšími členy katolické inteligence dlouholetý trest. Úryvky z tohoto díla později zhudebnil Vít Petrů a jsou propojeny recitací v dějově souvislé literárně – hudební pásmo.

16 – 18h klášter Plasy, prohlídka

20 – 21 h předpokládaný návrat do Prahy

Průvodcem celý den bude Dr. Jan Klípa, historik umění.
Cena: 450,-Kč / 380,- Kč (studenti, senioři)
Rezervace na Ticketportal.cz nebo smid@ondrej.info

11. 9. | 19:30 Antonio Caldara – Stabat Mater

Kostel Panny Marie pod řetězem, Praha 1
Antonio Caldara –

  • Stabat Mater
  • Credo

Petr Eben – From Life to Life
dvojité varhanní interludium (dle technických možností)

Účinkuje: Komorní sbor Laetitia a hosté, Vít Aschenbrenner a Ivana Kylarová – varhany, řídí: Tereza Bystřická a Roman Michálek

16. 9. Svátek sv. Ludmily

17:15 Mše sv. v Bazilice sv. Jiří na Pražském hradě

Robert Führer (1807 – 1861) MISSA SOLEMNIS in C op. 265

Účinkují: Pražští katedrální sólisté, Josef Kšica – varhany

18:15 Latinské chorální nešpory ke sv. Ludmile

28. 9. Svátek sv. Václava

17:00 České zpívané nešpory k sv. Vaclavu v Katedrále sv. Víta v Praze

Účinkují: Pražský katedrální sbor, řídí Josef Kšica, Katedrální žestě (uměl. vedoucí Josef Zámečník), Marek Čihař – varhany.

18:00 Mše sv. v Katedrále sv. Víta v Praze

Jan Dismas Zelenka – Missa Gratias agimus tibi (1730)

Účinkují: Pražští katedrální sólisté, Pražský katedrální sbor a orchestr, Josef Kšica – dirigent, Přemysl Kšica – varhany