Svátek sv. Ludmily v bazilice sv. Jiří
Alberik Mazák (1609–1661) – Missa Brevis

18:00 | Svátek sv. Ludmily | mše svatá | hudba při liturgii |
bazilika sv. Jiří na Pražském hradě
Alberik Mazák (1609–1661) Missa Brevis (M222)

účinkujÍ

Pražští katedrální sólisté | varhany: Josef Kšica

19:00 | chorální nešpory ke sv. Ludmile podle středověkých rukopisů

účinkuje

Svatojiřská schola | řídí: Kateřina Duspivová

Henry Purcell (360 let) – Duchovní kantáty

10. 9. | 19:30 | koncert |
kostel sv. Bartoloměje, Bartolomějská 9a, Praha 1
Henry Purcell (360 let) kantáty
účinkují: Jaromír Nosek – bas, Collegium 419, Harmonia delectabilis
řídí:  Lukáš Vendl

Malý génius mezi VELIKÁNY
Grundmann Quartett (DE)

účinkují

Grundmann Quartett  (odkaz na stránky souboru)
Eduard Wesly – hoboj | Ulrike Titze – housle |
Bettina Ihrig – viola | Ulrike Becker – violoncello


program

Jiří Družecký (1745-1819)

George Druschetzky, současník Haydna a skladatel velké důležitosti pro náš ansámbl, jelikož zkomponoval devět skvělých hobojových kvartetů, použil písmena B-A-C-H jako tóny v části Andante hobojového kvartetu g-moll. Tuto poctu složil Druschetzky v roce 1807 v Budapešti.

Zpívané barokní procesí, pouť do Hájku
Ritornello a Michael Pospíšil

sraz u Litovické tvrze, Hostivice (bus 347)
8:30 | Pouť do Hájku na svátek Narození P. Marie.

Zpívané barokní procesí s Michaelem Pospíšilem a souborem Ritornello

Z Hostivice (Litovická tvrz, bus 347, zast. Hostivice, Staré Litovice) jde procesí necelé 4 km; příjemná vycházka pro rodiny s dětmi.

11:00 | Poutní mše sv. v klášteře v Hájku u Jenče,
hlavní františkánská pouť; za Černou Matkou Boží do nejstarší zachované lorety v Čechách v Hájku u Prahy.

Marcin Mielczewski – Missa super “O gloriosa Domina”

účinkují: Ritornello a Michael Pospíšil

Více na webu www.poutnicestahajek.cz

Svátek sv. Ludmily v bazilice sv. Jiří
Alberik Mazák (1609–1661) – Missa Brevis

18:00 | Svátek sv. Ludmily | mše svatá | hudba při liturgii |
bazilika sv. Jiří na Pražském hradě
Alberik Mazák (1609–1661) Missa Brevis (M222)

účinkujÍ

Pražští katedrální sólisté | varhany: Josef Kšica

19:00 | chorální nešpory ke sv. Ludmile podle středověkých rukopisů

účinkuje

Svatojiřská schola | řídí: Kateřina Duspivová

K. I. Dientzenhofer 330 let – J. D. Zelenka 340 let
Requiem za Kiliána Ignáce Dientzenhofera v předvečer 330. výročí narození. Celebruje Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský.

Pouť, výlet v rámci festivalu Svatováclavské slavnosti do Nepomuku a Nicova u Plánice.

K. I. Dientzenhofer 330 let – J.  D. Zelenka 340 let

Requiem za Kiliána Ignáce Dietzenhofera v předvečer 330. výročí narození. Celebruje Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský.

 

Program

9:00 odjezd Praha (od hotelu Akcent, metro Anděl),
9:30 Beroun (vlakové nádraží)

11:00 Nepomuk (prohlídka, oběd)

 

Poutní chrám Narození Panny Marie Nicov u Plánice

13:00 Úvodní slovo, prohlídka kostela.

14:00 Koncert ke svátku Narození Panny Marie

  1. Michna – Mariánská muzika, A. Mazák – Cultus Harmonicus (1649), H. I. Biber – Růžencové sonáty.

15:00 Procházka barokní stezkou 60 min.

16:30 Prohlídka kostela.

17:00 Zádušní mše za stavitele kostela

 

  1. D. Zelenka – Requiem d-moll, ZWV 48.

Účinkují: Irena Troupová, Pavla Štěpničková, Ondřej Šmíd, Ivo Michl, Collegium 419, Harmonia delectabilis, řídí Lukáš Vendl.

Objednávky e-mailem: smid@ondrej.info, tel.: 608950005

Cena s dopravou: 350,- / 300,- Kč

Dientzenhofer 330 let – Zelenka 340 let
Requiem za Kiliána Ignáce Dientzenhofera
v předvečer 330. výročí narození.
Celebruje Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský.

Pouť, výlet s prohlídkou a koncertem.
Poutní chrám Narození Panny Marie Nicov u Plánice

14:00 Koncert ke svátku Narození Panny Marie
Michna – Mariánská muzika,
A. Mazák – Cultus Harmonicus (1649),
H. I. Biber – Růžencové sonáty.
Housle: Lucie Sedláková – Hůlová

17:00 Zádušní mše za stavitele kostela
D. Zelenka – Requiem d-moll, ZWV 48
Účinkují: Irena Troupová, Pavla Štěpničková, Ondřej Šmíd, Ivo Michl, Collegium 419, Harmonia delectabilis, řídí Lukáš Vendl.

Podrobnosti zde.

Lucky
film, USA 2017

Film o životě, přátelství, o osobní svobodě…  a o usmívání, které se hodí zejména v adventu.

V ospalém městečku uprostřed pouště žije Lucky v rytmu své každodenní rutiny. Vyprávění ho ale zastihuje ve dnech, kdy je tato rutina narušena. Tváří v tvář vlastní smrtelnosti Lucky cítí, že fakt nevyhnutelné smrti a následné nicoty je něčím, co by měli vnímat všichni jeho bodří spoluobčané, aniž by to mělo být vědomí bolestné. (Vít Kořínek)

hrají

Harry Dean Stanton, Ron Livingston, Ed Begley Jr.

režie
John Carroll Lynch
HOSté diskuse
Petr Vacík, Lukáš Jirsa

V rámci cyklu FILM A SPIRITUALITA, ve spolupráci s Akademickou farností Praha a Městskou knihovnou v Praze.


Projekce s úvodem a moderovanou diskuzí.

Vícehlasé roráty rudolfínské Prahy
Jacob Handl-Gallus, Charles Luyton, Philipp de Monte, Orlando di Lasso a jejich čeští současníci

18:30 – Vícehlasé roráty, Vlašská kaple, koncert
20:00 – Nedělní roráty, Nejsv. Salvátor, mše sv.

program:

Missa Rorate caeli, moteta, písně

Vícehlasé úpravy rorátních zpěvů od skladatelů konce 16. století (Jacob Handl-Gallus, Charles Luyton, Philipp de Monte, Orlando di Lasso a jejich čeští současníci).

Jedním z nedoceněných pokladů české hudby minulosti jsou roráty. Původně šlo o mariánskou adventní mši začínající introitem Rorate caeli desuper, do jejíchž chorálních zpěvů začaly být od konce 14. století vkládány latinské písně. V 16. století byl celý tento repertoár přeložen do češtiny pro česky zpívající literátská bratrstva a v této podobě se udržel na mnoha místech až do 19. století. Dodnes jsou z něj v kostelním repertoáru živé některé písně. Jednohlasé melodie se v 16. století staly předlohou vícehlasých zpracování. Sestava rorátů, která zazní na dnešním koncertu, vychází z repertoárových zvyklostí školních sborů v utrakvistickém prostředí kolem roku 1600. Jejím výsledkem je velmi pestrá struktura mísící hudební a textové útvary různého původu a doby vzniku. Čeština se střídá s latinou, chorál s polyfonií. To, že se skladby Charlese Luytona, varhaníka císaře Rudolfa II. na Pražském hradě, nacházejí ve zpěvnících z kůrů menších měst, svědčí, že rudolfínští skladatelé nebyli zcela izolováni od dění v podhradí. Kapelníkem Rudolfova hudebního souboru byl Philipp de Monte. Jinou významnou postavou pražského hudebního života konce 16. století byl Jacob Handl zvaný Gallus. Pocházel ze Slovinska, v Praze působil jako kantor malého kostelíka sv. Jana Na břehu (na místě dnešního divadla Na zábradlí), hlavně však zde publikoval svou monumentální sbírku motet Opus musicum, ve které vyšla v roce 1587 úvodní skladba programu.


Vokální soubor Dyškanti vznikl v roce 1982. Během šestatřiceti let jeho existence se v něm vystřídala celá řada zájemců o interpretaci staré hudby a pro některé z nich to byl dokonce začátek úspěšné profesionální kariéry. Soubor, který dnes tvoří 8 až 12 zpěváků a hráčů na historické hudební nástroje, se věnuje hlavně duchovní hudbě české renesance, neuzavírá se však ani hudbě středověku a baroka. Repertoár souboru těží především z výzkumné činnosti Martina Horyny, hudebního historika, editora památek staré české hudby a hudební teorie a pedagoga na Jihočeské univerzitě. Velká část repertoáru pochází z jeho práce s prameny české hudby 14. – 17. století a soubor má to štěstí, že tyto zapomenuté hodnoty uvádí v novodobých premiérách. V letech 2014 a 2015 soubor intenzivně natáčel pro Český rozhlas, nahrávky souboru se pravidelně vysílaly na stanici Vltava v cyklu Liturgický rok v hudbě 15. a 16. století, který napsal vedoucí souboru Martin Horyna. Soubor dosud vydal dvě CD: Prachatický kancionál z roku 1610 (2013) a V naději Boží mistři Hus Jan a Jeroným (2016). Během roku 2018 se plánuje vydání CD Karel IV. a hudba lucemburského věku. Podobně jako u CD věnovaného českým reformátorům, i zde bude prezentována dosud neznámá hudba včetně rekonstrukcí neúplně dochovaných skladeb a nahrávka bude doprovázena bohatým faktografickým a obrazovým aparátem.

um. vedoucí: Martin Horyna

Duchovní hudba pravoslavných národů
mezi Evropou a Asií
Mužský pěvecký sbor – Láska opravdivá

Mužský sbor Láska opravdivá

Koncert k oslavě svátku sv. Kateřiny.

Sbor mladých mužů Filosofické fakulty Masarykovy university se zaměřuje na pravoslavnou hudbu. Repertoár sboru však zarhnuje ve velkém také hudbu Leoše Janáčka a dalších českých a moravských autorů.

stranky sboru: laskaopravdiva.cz


um. vedoucí

Jan Špaček

Jan Špaček
interier Diezenhoferova kostela sv. Kateřiny

o kostele sv. Kateřiny čtěte zde.

CONSORTIUM CONSERVATORIUM
barokní ansámbly Pražské konzervatoře

Consortium Conservatorium

program vznikl ve spolupráci studentů třídy zobcových fléten, třídy barokní příčné flétny a třídy cembala Pražské konzervatoře. Můžeme se těšit na skladby velkých i méně známých barokních mistrů.

na programu

F. Barsanti,
G. A. Pandolfi-Mealli,
A. Corelli,
L. de Caix d’Hervelois,
K. van Steenhoven


účinkují

studenti  Pražské konzervatoře
cembalo: Edita Keglerová
nastudování, um. vedoucí: Jakub Kydlíček

Jakub Kydlíček