Lucky
film, USA 2017

Film o životě, přátelství, o osobní svobodě…  a o usmívání, které se hodí zejména v adventu.

V ospalém městečku uprostřed pouště žije Lucky v rytmu své každodenní rutiny. Vyprávění ho ale zastihuje ve dnech, kdy je tato rutina narušena. Tváří v tvář vlastní smrtelnosti Lucky cítí, že fakt nevyhnutelné smrti a následné nicoty je něčím, co by měli vnímat všichni jeho bodří spoluobčané, aniž by to mělo být vědomí bolestné. (Vít Kořínek)

hrají

Harry Dean Stanton, Ron Livingston, Ed Begley Jr.

režie
John Carroll Lynch
HOSté diskuse
Petr Vacík, Lukáš Jirsa

V rámci cyklu FILM A SPIRITUALITA, ve spolupráci s Akademickou farností Praha a Městskou knihovnou v Praze.


Projekce s úvodem a moderovanou diskuzí.

Vícehlasé roráty rudolfínské Prahy
Jacob Handl-Gallus, Charles Luyton, Philipp de Monte, Orlando di Lasso a jejich čeští současníci

18:30 – Vícehlasé roráty, Vlašská kaple, koncert
20:00 – Nedělní roráty, Nejsv. Salvátor, mše sv.

program:

Missa Rorate caeli, moteta, písně

Vícehlasé úpravy rorátních zpěvů od skladatelů konce 16. století (Jacob Handl-Gallus, Charles Luyton, Philipp de Monte, Orlando di Lasso a jejich čeští současníci).

Jedním z nedoceněných pokladů české hudby minulosti jsou roráty. Původně šlo o mariánskou adventní mši začínající introitem Rorate caeli desuper, do jejíchž chorálních zpěvů začaly být od konce 14. století vkládány latinské písně. V 16. století byl celý tento repertoár přeložen do češtiny pro česky zpívající literátská bratrstva a v této podobě se udržel na mnoha místech až do 19. století. Dodnes jsou z něj v kostelním repertoáru živé některé písně. Jednohlasé melodie se v 16. století staly předlohou vícehlasých zpracování. Sestava rorátů, která zazní na dnešním koncertu, vychází z repertoárových zvyklostí školních sborů v utrakvistickém prostředí kolem roku 1600. Jejím výsledkem je velmi pestrá struktura mísící hudební a textové útvary různého původu a doby vzniku. Čeština se střídá s latinou, chorál s polyfonií. To, že se skladby Charlese Luytona, varhaníka císaře Rudolfa II. na Pražském hradě, nacházejí ve zpěvnících z kůrů menších měst, svědčí, že rudolfínští skladatelé nebyli zcela izolováni od dění v podhradí. Kapelníkem Rudolfova hudebního souboru byl Philipp de Monte. Jinou významnou postavou pražského hudebního života konce 16. století byl Jacob Handl zvaný Gallus. Pocházel ze Slovinska, v Praze působil jako kantor malého kostelíka sv. Jana Na břehu (na místě dnešního divadla Na zábradlí), hlavně však zde publikoval svou monumentální sbírku motet Opus musicum, ve které vyšla v roce 1587 úvodní skladba programu.


Vokální soubor Dyškanti vznikl v roce 1982. Během šestatřiceti let jeho existence se v něm vystřídala celá řada zájemců o interpretaci staré hudby a pro některé z nich to byl dokonce začátek úspěšné profesionální kariéry. Soubor, který dnes tvoří 8 až 12 zpěváků a hráčů na historické hudební nástroje, se věnuje hlavně duchovní hudbě české renesance, neuzavírá se však ani hudbě středověku a baroka. Repertoár souboru těží především z výzkumné činnosti Martina Horyny, hudebního historika, editora památek staré české hudby a hudební teorie a pedagoga na Jihočeské univerzitě. Velká část repertoáru pochází z jeho práce s prameny české hudby 14. – 17. století a soubor má to štěstí, že tyto zapomenuté hodnoty uvádí v novodobých premiérách. V letech 2014 a 2015 soubor intenzivně natáčel pro Český rozhlas, nahrávky souboru se pravidelně vysílaly na stanici Vltava v cyklu Liturgický rok v hudbě 15. a 16. století, který napsal vedoucí souboru Martin Horyna. Soubor dosud vydal dvě CD: Prachatický kancionál z roku 1610 (2013) a V naději Boží mistři Hus Jan a Jeroným (2016). Během roku 2018 se plánuje vydání CD Karel IV. a hudba lucemburského věku. Podobně jako u CD věnovaného českým reformátorům, i zde bude prezentována dosud neznámá hudba včetně rekonstrukcí neúplně dochovaných skladeb a nahrávka bude doprovázena bohatým faktografickým a obrazovým aparátem.

um. vedoucí: Martin Horyna

Duchovní hudba pravoslavných národů
mezi Evropou a Asií
Mužský pěvecký sbor – Láska opravdivá

Mužský sbor Láska opravdivá

Koncert k oslavě svátku sv. Kateřiny.

Sbor mladých mužů Filosofické fakulty Masarykovy university se zaměřuje na pravoslavnou hudbu. Repertoár sboru však zarhnuje ve velkém také hudbu Leoše Janáčka a dalších českých a moravských autorů.

stranky sboru: laskaopravdiva.cz


um. vedoucí

Jan Špaček

Jan Špaček
interier Diezenhoferova kostela sv. Kateřiny

o kostele sv. Kateřiny čtěte zde.

CONSORTIUM CONSERVATORIUM
barokní ansámbly Pražské konzervatoře

Consortium Conservatorium

program vznikl ve spolupráci studentů třídy zobcových fléten, třídy barokní příčné flétny a třídy cembala Pražské konzervatoře. Můžeme se těšit na skladby velkých i méně známých barokních mistrů.

na programu

F. Barsanti,
G. A. Pandolfi-Mealli,
A. Corelli,
L. de Caix d’Hervelois,
K. van Steenhoven


účinkují

studenti  Pražské konzervatoře
cembalo: Edita Keglerová
nastudování, um. vedoucí: Jakub Kydlíček

Jakub Kydlíček

Nová duchovní tvorba – Dny soudobé hudby
autoři: Bernátek, Bezděk, Bláha, Draper, Fiala, Hrabánek, Koželuhová, Trojan

Koncert nové tvorby českých skladatelů.

Svaz českých skladatelů pořadající festival Dny soudobé hudby pravidelně věnuje některý z koncertů duchovní tvorbě. Společnost pro duchovní hudbu se tradičně podílí na pořádání a podpoře této akce. 


program a účinkující:
Jitka Koželuhová: Hymnus pro trubku a varhany | Jiří Bachtík, Jiřina Dvořáková Marešová
Ivo Bláha: Capriccio per violoncello solo | Michal Kaňka
Pavel Hrabánek: Chyť mě – pro housle a violoncello | Michal Sedláček, Karel Chudý
Pavel Trojan: Dechové trio č. 2 pro dva klarinety a basklarinet
| Jindřich Král, Gabriela Matoušková, Václav Choun (studenti PK, nastudoval M. Plechatý)
Simonne Draper: Dolorosa pro dvě kytary | Martin Sauer, Thais Cosnefroy
František Fiala: Missa brevis pro soprán, tenor, baryton a violoncello
| Lucie Laubová, F. Fiala, Andrej Beneš, Štěpán Švestka
Jan Bernátek: Ježíš a lotr na kříži pro varhany | Linda Sítková
Jiří Bezděk: Tři modlitby pro varhany | Vít Aschenbrenner

Přehlídka skladatelské soutěže SDH

Slavnostní vyhlášení a provedení vítězných děl skladatelské soutěže SDH 2018 proběhne na koncertě pořádaném v rámci festivalu Svatováclavské slavnosti.


program

bude vyhlášen po zveřejnění výsledků


Nastudování a řídí: Josef Kšica,
varhany: Přemysl Kšica.


Vítězné skladby budou rovněž otištěny časopise Psalterium 2018/02 společně s vyhlášením a profily autorů.

Nepřátelé | Hostiles
film, USA 2017

Blíží se konec 19. stol. a s ním doznívá i násilné osidlování Severní Ameriky a genocida původních obyvatel. Ovšem osobní křivdy a hrůzy války jsou stále živé. Na pozadí klasického westernu můžeme přemýšlet o dnešních problémech, o střetu civilizací a kultur, o osidlování  a migraci. O tom, že všichni jsme vlastně přistěhovalci, „teď je to tady naše“, ale proč? Film je o úhlavním něpřátelství, o vině a odpuštění a o lásce a přátelství.

V hlavních rolích: Christian Bale, Rosamund Pike a Wes Studi.


režie:
Scott Cooper

V rámci cyklu FILM A SPIRITUALITA, ve spolupráci s Akademickou farností Praha a Městskou knihovnou v Praze.


Projekce s úvodem a moderovanou diskuzí.

Girolamo Frescobaldi (1583-1643)
Sacrarum Modulationum
koncert k výročí autora, premiéra

sólová moteta z jediné Frescobaldiho (jen částečně dochované) sbírky motet Liber Secundum Sacrarum Modulationum (Řím 1627) doplní instrumentální skladby ze sbírky Fiori musicali.

Girolamo Frescobaldi byl jedním z nejvýznamnějších skladatelů a varhaníků raného baroka. Frescobaldi byl téměř celý život varhaníkem v bazilice sv. Petra v Římě. Zatímco Frecobaldiho instrumentální díla byla vzorem mnoha další autorům a jsou stále populární, jeho vokální duchovní hudba zdaleka známa není. Frescobaldi používá osobitý kontrapunkticky důmyslný styl, kterým se odlišuje od všech současníků: Monteverdiho, Viadany, mladšího Carissimiho a dalších.

(premiéra)


účinkují

Veronika Vojířová – soprán, Ondřej Šmíd – tenor
VocArt a Harmonia delectabilis

Jakub Kydlíček -flétny
Lukáš Vendl – um. vedoucí, varhany

Vícehlasé roráty rudolfínské Prahy
Jacob Handl-Gallus, Charles Luyton, Philipp de Monte, Orlando di Lasso a jejich čeští současníci

Martin Horyna je významný český muzikolog, který se věnuje zejména objevování a publikování naší renesanční tvorby. Je uměleckým vedoucím souboru Dyškanti, je autorem mnoha hudebních edic a tento program z doby císaře Rudolfa II. lze považovat za unikátní.

Koncert se uskuteční v krásném prostředí Vlašské kaple, která je běžně veřejnosti dlouhá desetiletí nepřístupná, přestože se nachází v samém srdci Prahy. Koncert je tak příležitostí navštívit kapli, která je vklíněna mezi kostel Nejsv. Salvátora a sv. Klimenta v pražském Klementinu (vstup z Klementina přes sakristii Nejsv. Salvátora).

Protože bude první adventní neděle, mohou zájemci vyslechnout od 20 hod. ještě české Nedělní roráty během bohoslužby u Nejsv. Slavátora.

BACHOVY OZVĚNY
Grundmann Quartett (DE)

účinkují

Grundmann Quartett  (odkaz na stránky souboru)
Eduard Wesly – hoboj | Ulrike Titze – housle |
Bettina Ihrig – viola | Ulrike Becker – violoncello


program

Johann Christian Bach (1735-1782)
Quartet in F major
Allegro, Minuetto di Variatione

Jiří Družecký (1745-1819)
Quartet in g minor
Adagio – Allegro, Andante, Allegro

 Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Largo and Fugue in F major, KV 404a/4
Adagio in d minor, KV 404a/2
Finale of the Quartet in G major, after KV 387
(arrangement Eduard Wesly)
Molto allegro

————

Dmitrij Šostakovič (1906-1975)
5 Preludií a Fug z Op. 87
(arrangement Eduard Wesly)
1. Prelude and Fugue in C
2. Prelude and Fugue in G
3. Prelude and Fugue in e
4. Prelude and Fugue in D
5. Prelude and Fugue in fis

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Choral „Vor deinen Thron tret’ ich hiermit“ BWV 668


– english version below –

Ozvěna Johanna Sebastiana Bacha zněla poslední tři staletí všude po světě. Mnozí skladatelé, umělci ani diváci si často neuvědomovali, jak moc je tvorba jiných skladatelů tolik inspirovaná právě Bachem. Tento koncert „Bachovy ozvěny“ představí jasné příklady skladatelova stálého vlivu.

Zahájíme kvartetem Johanna Christiana Bacha, jemuž jeho otec Johann Sebastian zajistil brilantní hudební vzdělání.

George Druschetzky, současník Haydna a skladatel velké důležitosti pro náš ansámbl, jelikož zkomponoval devět skvělých hobojových kvartetů, použil písmena B-A-C-H jako tóny v části Andante hobojového kvartetu g-moll. Tuto poctu složil Druschetzky v roce 1807 v Budapešti.

Následuje Largo a fuga J. S. Bacha, kterou Wolfgang Amadeus Mozart aranžoval pro smyčcové trio. Mozart také složil preludia k Bachovým fugám, které zazní jako uvedení do finále Mozartova vlastního kvartetu KV 387 v podání tří dam kvartetu Grundmann. V této extatické fugové větě autor jasně ukazuje, co se naučil z Bachových lekcí kontrapunktu.

Po přestávce se ozve echo dvacátého století: Dmitri Shostakovich, inspirovaný návštěvou Bachfestu v Lipsku roku 1950 a Tatjanou Nilolaijeva, tamní umělkyní, jenž vytvořil sbírku 24 preludií a fug pro klavír, z nichž Eduard Wesly zaranžoval pět párů pro hoboj a smyčcové trio.

Nakonec se vrátíme ke kořenům zmíněných ozvěn. Zazní chorál „Vor deinen Thron tret’ ich hiermit“. („Proto přicházím před tvůj trůn“)

 

During the last three centuries, Johann Sebastian Bach’s echo did sound everywhere, no matter if composers and musicians were conscious about it or not; no matter if audiences recognized anything of it or not. Our Program „Bach’s echo” consists of some of the clearer examples of Bach’s sustainable influence.

We’ll start with a quartet of Johann Christian Bach, whom father Johann Sebastian provided of course with an excellent musical education.

George Druschetzky, a contemporary of Haydn and a composer of quite some importance to our ensemble since he wrote nine great oboe quartets, used the letters B-A-C-H as notes in the Andante of his oboe quartet in g-minor. Druschetzky composed this homage 1807 in Budapest.

After Druschetzky follows a Largo and Fugue by J.S.Bach, arranged for string trio by Mozart. Mozart composed also preludes to fugues by Bach of which the three ladies of the Grundmann Quartet play one as an introduction to the finale of Mozart’s own quartet KV 387. In this ecstatic fugal movement Mozart shows clearly what he learned from Bach’s counterpoint lessons.

After the intermission an echo from the twentieth century will sound: Dmitri Shostakovich, inspired by his visit to the Leipzig Bachfest of 1950 and by Tatjana Nikolaijeva, who performed there, composed a set of 24 Preludes and Fugues for piano, of which oboist Eduard Wesly arranged five pairs for oboe and string trio.

Finally we will return to the roots of these echo’s. We will play the chorale „Vor deinen Thron tret’ ich hiermit“. („Herefore I step in front of your throne“)

Grundmann Quartett
Grundmann Quartett

Geula
film, Izrael 2018

Péče o těžce nemocnou dceru je alfou a omegou života milujícího otce. Léčbu, která má dát dítěti novou naději na život, si však vdovec s malým příjmem může jen stěží dovolit. Nápad znovu začít koncertovat s rockovou kapelou z mládí muže oddaného víře náhle konfrontuje nejen s okolím, ale především s ním samým.

V rámci cyklu FILM A SPIRITUALITA, ve spolupráci s Akademickou farností Praha a Městskou knihovnou v Praze.


Projekce s úvodem a moderovanou diskuzí.

Uvádí:
Lukáš Jirsa

Hosté:
Tomáš Kraus, tajmeník Federace židovských obcí v ČR

Svátek sv. Václava v katedrále
Zdeněk Fibich (1850-1900) – Missa Brevis

18:00 Mše sv. , Katedrála sv. Víta

Zdeněk Fibich (1850-1900) – Missa Brevis

Účinkují: Pražští katedrální sólisté, katedrální sbor a orchestr,
Josef Kšica – dirigent, Přemysl Kšica – varhany

17:00 České zpívané nešpory k sv. Vaclavu v Katedrále sv. Víta v Praze

Účinkují: Pražský katedrální sbor, řídí Josef Kšica, Katedrální žestě (uměl. vedoucí Josef Zámečník), Marek Čihař – varhany.