Načítám Akce

« All Akce

  • akce již proběhla.

BACHOVY OZVĚNY
Grundmann Quartett (DE)

4.10.2018 | 19:00 - 20:30

150Kč – 250Kč
účinkují

Grundmann Quartett  (odkaz na stránky souboru)
Eduard Wesly – hoboj | Ulrike Titze – housle |
Bettina Ihrig – viola | Ulrike Becker – violoncello


program

Johann Christian Bach (1735-1782)
Quartet in F major
Allegro, Minuetto di Variatione

Jiří Družecký (1745-1819)
Quartet in g minor
Adagio – Allegro, Andante, Allegro

 Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Largo and Fugue in F major, KV 404a/4
Adagio in d minor, KV 404a/2
Finale of the Quartet in G major, after KV 387
(arrangement Eduard Wesly)
Molto allegro

————

Dmitrij Šostakovič (1906-1975)
5 Preludií a Fug z Op. 87
(arrangement Eduard Wesly)
1. Prelude and Fugue in C
2. Prelude and Fugue in G
3. Prelude and Fugue in e
4. Prelude and Fugue in D
5. Prelude and Fugue in fis

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Choral „Vor deinen Thron tret’ ich hiermit“ BWV 668


– english version below –

Ozvěna Johanna Sebastiana Bacha zněla poslední tři staletí všude po světě. Mnozí skladatelé, umělci ani diváci si často neuvědomovali, jak moc je tvorba jiných skladatelů tolik inspirovaná právě Bachem. Tento koncert „Bachovy ozvěny“ představí jasné příklady skladatelova stálého vlivu.

Zahájíme kvartetem Johanna Christiana Bacha, jemuž jeho otec Johann Sebastian zajistil brilantní hudební vzdělání.

George Druschetzky, současník Haydna a skladatel velké důležitosti pro náš ansámbl, jelikož zkomponoval devět skvělých hobojových kvartetů, použil písmena B-A-C-H jako tóny v části Andante hobojového kvartetu g-moll. Tuto poctu složil Druschetzky v roce 1807 v Budapešti.

Následuje Largo a fuga J. S. Bacha, kterou Wolfgang Amadeus Mozart aranžoval pro smyčcové trio. Mozart také složil preludia k Bachovým fugám, které zazní jako uvedení do finále Mozartova vlastního kvartetu KV 387 v podání tří dam kvartetu Grundmann. V této extatické fugové větě autor jasně ukazuje, co se naučil z Bachových lekcí kontrapunktu.

Po přestávce se ozve echo dvacátého století: Dmitri Shostakovich, inspirovaný návštěvou Bachfestu v Lipsku roku 1950 a Tatjanou Nilolaijeva, tamní umělkyní, jenž vytvořil sbírku 24 preludií a fug pro klavír, z nichž Eduard Wesly zaranžoval pět párů pro hoboj a smyčcové trio.

Nakonec se vrátíme ke kořenům zmíněných ozvěn. Zazní chorál „Vor deinen Thron tret’ ich hiermit“. („Proto přicházím před tvůj trůn“)

 

During the last three centuries, Johann Sebastian Bach’s echo did sound everywhere, no matter if composers and musicians were conscious about it or not; no matter if audiences recognized anything of it or not. Our Program „Bach’s echo” consists of some of the clearer examples of Bach’s sustainable influence.

We’ll start with a quartet of Johann Christian Bach, whom father Johann Sebastian provided of course with an excellent musical education.

George Druschetzky, a contemporary of Haydn and a composer of quite some importance to our ensemble since he wrote nine great oboe quartets, used the letters B-A-C-H as notes in the Andante of his oboe quartet in g-minor. Druschetzky composed this homage 1807 in Budapest.

After Druschetzky follows a Largo and Fugue by J.S.Bach, arranged for string trio by Mozart. Mozart composed also preludes to fugues by Bach of which the three ladies of the Grundmann Quartet play one as an introduction to the finale of Mozart’s own quartet KV 387. In this ecstatic fugal movement Mozart shows clearly what he learned from Bach’s counterpoint lessons.

After the intermission an echo from the twentieth century will sound: Dmitri Shostakovich, inspired by his visit to the Leipzig Bachfest of 1950 and by Tatjana Nikolaijeva, who performed there, composed a set of 24 Preludes and Fugues for piano, of which oboist Eduard Wesly arranged five pairs for oboe and string trio.

Finally we will return to the roots of these echo’s. We will play the chorale „Vor deinen Thron tret’ ich hiermit“. („Herefore I step in front of your throne“)

Grundmann Quartett
Grundmann Quartett

Podrobnosti

Datum:
4.10.2018
Čas:
19:00 - 20:30
Cena:
150Kč – 250Kč
Rubrika Akce:

Místo konání

kostel Panny Marie pod řetězem
Lázeňská
Praha 1 - Malá Strana, Česká republika
+ Google Mapa